13
+
plansza3
+
PRZEKROJ
+
1
+
03
+
04
+
05
+
06
+
08
+
09
+
10
+
11
+
12
+
14
+
15
+
16
+
17
+
18
+
20
+
22
+
23
+

Koncepcja zagospodarowania parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym

Koncepcja zakłada utworzenie nowoczesnego parku pozbawionego barier architektonicznych,
dostępnego dla każdego użytkownika niezależnie od wieku. . Celem rewitalizacji przestrzeni jest ożywienie
aktywności okolicznych mieszkańców, redefiniowanie sposobu spędzania przez nich wolnego czasu,
zachęcanie do współtworzenia i kreowania wspólnej przestrzeni publicznej oraz budowanie pożądanego
modelu współdziałania w inicjatywach podejmowanych przez i na rzecz lokalnej społeczności. Wydzielenie
kilku stref aktywności dostosowanych dla młodszych i starszych pozwala połączyć odpoczynek z rekreacją.
Całość tworzy atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń publiczną z wyrazistymi i oryginalnymi elementami
małej architektury. Projekt zakłada podkreślenie wartościowych osi widokowych oraz otwarć
krajobrazowych, między innymi na Kościół i wieżę zegarową Parafii p.w. Wszystkich Świętych.

13

plansza3

PRZEKROJ

1

03

04

05

06

08

09

10

11

12

14

15

16

17

18

20

22

23