003
+
004
+
002
+
001
+
4
+
2
+
3
+
1
+

Plac Kolegiacki / we współpracy z Planino Architekci

Rewaloryzacja placu Kolegiackiego to, parafrazując definicje placu, uwolnienie przestrzeni w mieście, otoczonej historyczną zabudową, wypełnionej zielenią i zaanimowanej atrakcjami. Złożona struktura urbanistyczna, archeologiczna, historyczna, kulturowa w konfrontacji z potrzebami mieszkańców, funkcjonalnością, czy wreszcie atrakcyjnością turystyczną Starego Miasta, sprawiają, że nie sposób jednoznacznie i skończenie postawić na jedną z wartości. Dlatego wprowadzone stonowane rozwiązania formalne i materiałowe tworzą wielowymiarową płaszczyznę ekspozycji, obserwacji i doświadczenia genius loci. Wolna przestrzeń jest dedykowana wszystkim, którzy cenią wypoczynek, poznanie historii miejsca oraz dla najmłodszych naukę przez zabawę.

002

001