Slupca (1)
Slupca (1)
+
Slupca (10)
+
Slupca (11)
+
Slupca (13)
+
Slupca (14)
+
Slupca (15)
+
DSC_0135
+
Slupca (16)
+
Slupca (17)
+
Slupca (18)
+
Slupca (19)
+
Slupca (20)
+
Slupca (21)
+
DSC_0727
+
21
+
22
+
23
+
24
+
Slupca (5)
+
Slupca (7)
+
Slupca (8)
+
24
+
DSC_0574
+
DSC_0575
+
DSC_0580
+
DSC_0581
+
DSC_0721
+
DSC_0722
+
DSC_0723
+
DSC_0724
+
DSC_0729
+
DSC_0594
+
DSC_0598
+

Słupca

Projekt przewiduje dostosowanie całego terenu i wszystkich elementów wokół budynku mieszkalnego do jego nowoczesnej formy architektonicznej. Z uwagi na proste, modernistyczne kształty bryły oraz ograniczone wprowadzenie materiałów i ich barw, zaprojektowano otoczenie w pełni korespondujące z charakterem budynku. Wszystkie zastosowane rozwiązania projektowe zostały podporządkowane utrzymaniu dominującej formy domu z otwarciem widokowym oraz przy zachowaniu odpowiednich proporcji.

Ogród podzielono na dwie części. Od strony wjazdu – na strefę geometryczną oraz za budynkiem – na strefę naturalistyczną.

W części wjazdowej zaprojektowano kształtowane bloki grabowe. Wypełnienie przestrzeni między blokami stanowi trawa ozdobna. Po bokach nieregularnie rozmieszczono drzewa formy półpiennej.

W bezpośrednim otoczeniu budynku zaproponowano proste, wertykalne kształty roślin. Za tarasem projektuje się pagórki obsadzone kulami bukszpanowymi w połączeniu z rzeźbami kamiennymi i prostą w formie ławką.

Zastosowanie dużych powierzchni trawnikowych za tarasem stanowi łagodne przejście do części naturalistycznej. Tutaj serpentynitowe ścieżki poprowadzone są lekkimi łukami, które wprowadzają do swobodnych, masowych nasadzeń bylin oraz łąki kwietnej. Kompozycja bylinowa tworzy nieregularną falę ukośnie przecinającą działkę. W jej kształt włączono zbiornik wodny. Zbiornik o geometrycznym kształcie oraz rzeźby kamienne w ścieżce mieszczą się w kadrze okna widokowego. Nad zbiornikiem znajduje się taras drewniany z ławkami, cieniowany płachtą na konstrukcji regulowanej. Całość założenia uzupełniają luźno rozmieszczone drzewa i krzewy. Tłem kompozycji naturalistycznej jest łąka kwietna w dolnej partii ogrodu.

Slupca (10)

Slupca (11)

Slupca (13)

Slupca (14)

Slupca (15)

DSC_0135

Slupca (16)

Slupca (17)

Slupca (18)

Slupca (19)

Slupca (20)

Slupca (21)

DSC_0727

21

22

22

24

Slupca (5)

Slupca (7)

Slupca (8)

24

DSC_0574

DSC_0575

DSC_0580

DSC_0581

DSC_0721

DSC_0722

DSC_0723

DSC_0724

DSC_0729

DSC_0594

DSC_0598