1
+
Koncepcja
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+
7
+
8
+
9
+
10
+
11
+

Zarzyn – ogród z pasieką

Projekt przewiduje zagospodarowanie części działki poprzez wprowadzenie takich elementów jak podjazd z betonowej kostki ozdobnej, drogę oraz ścieżki z nawierzchni mineralnej z serpentynitu, domek na narzędzia, drewutnię, pływający pomost drewniany oraz nasadzenia roślin. Projektuje się dostosowanie wszystkich nowych elementów, jako przedłużenie istniejącego ogrodu. Wzdłuż ogrodzenia planuje się stworzenie naturalnych nasadzeń roślin, składających się z odpornych drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz urozmaicenia w postaci traw ozdobnych i bylin. Zieleń zaprojektowano wzdłuż łagodnych linii rabat, wyściółkowanych zrębkami drzewnymi. W centralnej części terenu przewidziano nawierzchnię trawiastą, a także fragment łąki kwietnej. Tak zaprojektowana zieleń pozwala obniżyć do minimum nakłady pielęgnacyjne, potrzebne na utrzymanie terenu.

1

Koncepcja

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11