Przezmierowo (1)
Przezmierowo (1)
+
Przezmierowo (2)
+
Przezmierowo (3)
+
Przezmierowo (4)
+
Przezmierowo (5)
+
Przezmierowo (6)
+
Przezmierowo (7)
+
Przezmierowo (8)
+
Przezmierowo (9)
+
Przezmierowo (10)
+
Przezmierowo (11)
+
Przezmierowo (12)
+
Przezmierowo (13)
+

Park w Przeźmierowie

Koncepcja zakłada utworzenie nowoczesnego parku pozbawionego barier architektonicznych, dostępnego dla każdego użytkownika niezależnie od wieku. Wydzielenie kilku stref aktywności dostosowanych dla młodszych i starszych pozwala połączyć odpoczynek z rekreacją, nauką i kulturą. Założenie obejmowało rewitalizację zbiorników wodnych wraz z umocnieniem brzegów i systemem oczyszczania wody. Całość tworzy atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń publiczną z wyrazistymi i oryginalnymi elementami małej architektury. Stan istniejący parku determinuje jego podział na dwie części: rekreacyjno-wypoczynkową (zachodnią) oraz krajobrazową (wschodnią).

Przezmierowo (10)Przezmierowo (11)

Przezmierowo (12)

Przezmierowo (13)

Przezmierowo (2)

Przezmierowo (3)

Przezmierowo (4)

Przezmierowo (5)

Przezmierowo (6)

Przezmierowo (7)

Przezmierowo (8)

Przezmierowo (9)