Rysunek99
+
Rysunek2
+
Rysunek3
+
Rysunek4
+
Rysunek5
+
Rysunek6
+
Rysunek7
+
Rysunek8
+
Rysunek10
+

Teren zieleni przy świetlicy w Sadach

Projekt przewidywał rewitalizację terenu wokół budynku świetlicy. Przedsięwzięcie obejmowało częściowe karczowanie, a także wykonanie cięć prześwietlających oraz odmładzających w koronach niektórych drzew. Utworzono nowe ścieżki naturalne, wzdłuż których powstały elementy naturalistycznego placu zabaw,  siłownia zewnętrzna oraz elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci. Na wejściu od strony parkingu powstały dwie drewniane altany z ławostołami. Wysoki drzewostan został uzupełniony o nasadzenia krzewów, łąki kwietne i nawierzchnie trawiaste.

Rysunek99

Rysunek2

Rysunek3

Rysunek4

Rysunek5

Rysunek6

Rysunek7

Rysunek8

Rysunek10