1
2
+
3
+
4
+
1
+
5
+

Park botaniczny Swarzędz

Naturalne środowisko tworzy barierę dostępu do tajemnic flory i fauny silnie rosnącymi roślinami. Zarośla tworzą niedostępną część środowiska, trudną do przejścia i bliższego poznania. W celu ochrony naturalnego środowiska trzeba je lepiej poznać, zwiększyć dostępność i wskazywać jaką cenną wartością są siedliska roślin i zwierząt. Założeniem projektu na obszarze NATURA 2000 jest przybliżenie otaczającej przyrody, przy minimalnej ingerencji. W ramach udostępniania tych terenów dla zwiedzających zaprojektowano drewniany pomost, który przebiega w strefie trzciny. Wzdłuż ścieżki mineralnej usytuowano strumień oraz oczka wodne. Te ostatnie tworzą niewielkie rozlewiska, w których umieszczono rośliny strefy płytkowodnej.

2

3

4

5