KONCEPCJA
+
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+
7
+
8
+
9
+
10
+
11
+

Szkoła w Uniejowie

Projekt przewidywał rewitalizację i przedefiniowanie otoczenia szkoły. Zniszczone nawierzchnie i murki oporowe zostały wymienione. Układ ścieżek wzbogacono o nowe przejścia, wykonane z nawierzchni gumowej, bezpiecznej. Główną atrakcją jest tężnia solankowa przy głównym wejściu do szkoły. Nieopodal stanęła altanka z ławostołami i zielonym dachem. Istotnym założeniem jest ścieżka edukacyjna obejmująca wykonanie rozmaitych elementów, które pozwolą na prowadzenie praktycznych zajęć terenowych oraz umożliwią dokładne i ciekawe zapoznawanie się z otaczającą przyrodą oraz szeregiem procesów zachodzących w otaczającym nas świecie. W tym celu przewidziano umieszczenie wielu elementów związanych z podglądaniem natury, tj. domki dla różnych zwierząt, kłody drewniane tworzące ekosystem, podwyższonych zagonów do uprawy warzyw, ziół, kompostownika, tunelu wierzbowego, ścieżki sensorycznej o różnych nawierzchniach. Wszystkie proponowanych elementy wraz z wykorzystanymi roślinami będą oznaczone i opisane dzięki umieszczonym etykietom i tabliczkom edukacyjnym. Projektuje się również stanowisko doświadczalne wyposażone w nowoczesne stacje pomiarowe i rejestratory. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejących spadków terenowych do stworzenia ogrodu deszczowego oraz niecki filtracyjnej (pasaż roślinny)

KONCEPCJA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12